Feltarbeid

Hva vi kan tilby

Grunnboring

Lingen Grunnboring har et tett og sømløst samarbeid med ERA Geo, som vi deler kontorlokaler med.

Geosafe er vår hovedleverandør av geoteknisk utstyr. Vi har også et tett samarbeid med Renatur innen miljøprøvetaking og rådgivning.